De man van …

Geschreven door Martin Dijkstra

De XXL quilt

Zoals eerder gemeld gaan we voor de jubileumtentoonstelling een bijzondere quilt maken. Een echte groepsquilt maar dan op een wijze gepresenteerd die nog niet vaak getoond is. De basis wordt gevormd door 8 quilts van ieder 90 x 130 cm. Deze zijn gebaseerd op een ontwerp van 720 x 130 cm.

Op de voorgrond staat een doorlopend en abstract figuur over de totale breedte.

De achtergrond bestaat uit zelf geverfde lappen stof die samen de overgang van de kleuren van de kleurencirkel laten zien.

De oppervlakte wordt in 8 gelijke delen gesneden en zo krijgt ieder lid een quiltdeel om verder uit te werken.

Er zijn afspraken wat kleur en vorm betreft, verder mag eenieder haar eigen invulling eraan geven.

De quilts komen strak aan elkaar te hangen op een frame met behulp van klittenband.

Het einddoel is dat er een kunstwerk aan de wand komt te hangen dat enerzijds een homogeen aangesloten beeld geeft, maar in de details veel variaties gaat hebben om op in te zoomen.

Tot zover het ontwerp. En dan volgt de uitdaging van de uitwerking. De lappen moeten geverfd worden en het beste is om dat in 1 proces uit te voeren. En anders dan bij het maken van 1 quilt is de oppervlakte nu in een keer 8x zo groot. Op een van de dagen dat we periodiek bij elkaar komen hebben dan ook een groot verf project uitgevoerd. De basis lappen centraal ingekocht, de verfmengsels door Nienke voorbereid, het doek op een groot grasveld gelegd en alle 8 in een doorlopend proces de lappen geverfd. Een verticale middenbaan met de hoofdkleur en de linker en rechter zijde met een overloop kleur richting de kleuren van de buurvrouwen. Wat een plezier heeft dat gegeven.

Voordat iedereen verder kon gaan moest het ontwerp op schaal nog “opgeblazen” worden tot het formaat op werkelijke grootte. Daarbij moet rekening gehouden worden met een behoorlijke overlap per quilt om later goede aansluitingen te kunnen realiseren en met de krimp die altijd optreedt na en (intensief) quilten, daar heeft iedere quiltster wel mee te maken gehad.

Op iedere uitvergroting zijn hulplijnen voorzien met betrekking tot de middenlijnen en de overloop gebieden zodat iedereen in ieder geval wat ijkpunten heeft om het eigen quilt ontwerp verder uit te voeren.

Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van zomen, de ophanging op basis van klittenband in plaats van de gebruikelijke tunnels, het basis frame en het gebruik van afwijkende ontwerpen, stoffen en accessoires.

We zijn nu in het begin van 2023, maanden verder en de eerste concrete resultaten worden zichtbaar.

Veel quilts zijn al tussen de 50 tot 90 % gereed, deels al gequilt, applikaties gereed maar nog niet genaaid. Eind januari werden de halffabrikaten live naast elkaar gehangen om te zien of het kleurverloop en de aansluitingen goed genoeg zijn om verder te gaan. Ook voor het frame zijn alle opties afgewogen en is bepaald hoe het gaat worden. Ook hier zijn nieuwe uitdaging zoals de omvang van 720 x 130 cm, het gewicht, de constructie (die herbruikbaar moet zijn) en het uitgangspunt dat de kosten toch low budget moeten zijn.

Al met al is er al veel gedaan en nog een weg te gaan. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.