Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Ik heb geen deelnemerskaarten ontvangen! Wat nu?

Dat klopt, deze worden namelijk niet naar uw toegezonden per post of mail, maar overhandigd aan de deur.
Gezien wij veiligheid hoog in ons vaandel hebben staan, proberen wij deze ook te waarborgen. Vandaar dat u tijdens opbouwtijden moet melden bij de deelnemersingang, daar worden de kaarten overhandigd die voor u gereserveerd staan.

Deze informatie ontvangt u tijdens de correspondentie voor af gaande de beurs. Mocht u niets ontvangen hebben kan het zijn dat onze berichtgeving in uw spambox terrecht is gekomen, of dat wij over verkeerde persoonsgegevens beschikken. Neem in dat geval contact met ons op.

Let op: zorg ervoor dat u van te voren het juiste aantal hebt gereserveerd.

 

Kan ik ook minder dagen deelnemen?

Nee, helaas is dat niet mogelijk. Deelname is alleen mogelijk als u allerdrie de dagen deel neemt.
Eventueel kunt u op eigen initiatief opvulling zoeken voor de dag dat u afwezig bent.

Wanneer kan ik komen opbouwen?

Uw opbouwtijden zijn: 
Woensdag 10 april 2024:  van 9:00 tot 18:00 uur
Donderdag 11 april 2024: van 8:00 tot 09:45 uur (beurs start om 10:00 uur)
Vrijdag 12 en zaterdag 13 april 2024: 9:00 tot 09:45 uur (beurs start om 10:00 uur)

Wat is het verschil tussen standaard standbouw en eigen standbouw?

U kunt kiezen tussen standaard standbouw en eigen standbouw. 
Als u voor de laatste optie kiest dient u zelf voor uw standbouw te zorgen. Heeft u iets anders wat u op deze lege vloeroppervlakte wenst te plaatsen houdt er dan rekening mee dat uw plek voorzien moet zijn van achter- en zijwanden.

Wat zijn de openingstijden voor standhouders?

Woensdag: 09:00 tot 18:00 uur (opbouw)
Donderdag: 8:00 tot 18:00 uur
Vrijdag: 9:00 tot 18:00 uur
Zaterdag: 9:00 tot 21:00 uur 

Mag ik eerder weg?

Liever niet. Het is de bedoeling dat de stand bemand is tijdens de beurstijden.
Ook eerder afbouwen is niet gewenst, dit stoort de bezoekers en collega standhouders.
Mocht er iets onverhoopt gebeuren, neem dan contact op met de beursorganisator.
Het telefoonnummer ontvangt u in de weken voor beursaanvang per email.

Waar kan ik parkeren?

Tijdens de opbouwdag (donderdag)  is parkeren gratis via parkeerterrein P3 aan de lange kleiweg.

Op vrijdag- en zaterdagochtend werken wij met een borgsysteem van €20. Het is mogelijk om via P3 aan de lange Kleiweg tijdelijk te parkeren.
Wij delen namelijk het parkeerterrein met andere ondernemers, vandaar dat je hier niet de gehele dag op kunt blijven staan. Zorg ervoor dat je het parkeerterrein voor 10 uur hebt verlaten om de borg terug te ontvangen.

Parkeren op P2 is mogelijk vanaf 9:00 voor €5,- per dag. Verder zijn er vele gratis parkeergelegenheden in de omgeving van de Broodfabriek, zoals de parkeergarage schuin tegenover de Broodfabriek. Deze is boven bowlingbaan Balley’s. De ingang van de garage vindt u bij het benzine station.
Deze bevindt zich op maximaal 5 minuten looptijd vanaf de bezoekersentree. Klik hier voor meer informatie.

 

Ik wil graag promotiemateriaal ontvangen.

Dat kan. U kunt het aangeven op het inschrijfformulier of contact opnemen met de beursorganisator.
U kunt posters en Nederlands- en Engelstalige flyers aanvragen.

Is de Patchwork & Quiltdagen toegankelijk voor mindervaliden?

Ja zeker. De Broodfabriek beschikt over prima voorzieningen voor mindervaliden. Alle zalen / hallen zijn rolstoeltoegankelijk en er zijn meerdere mindervalidentoiletten.

Is er EHBO aanwezig in De Broodfabriek?

Ja. De Broodfabriek beschikt over een EHBO-kamer en een EHBO-team die tijdens het beursweekend aanwezig is. Bij noodgevallen ben je dus altijd in goede handen!

Mag er gerookt worden in De Broodfabriek?

De Broodfabriek beschikt over een groot buitenterras waar u kunt roken. Buiten het terras is het in De Broodfabriek niet toegestaan om te roken.

Kan ik als bezoeker of standhouder geld wisselen tijdens de Patchwork & Quiltdagen?

Het wisselen van geld is niet mogelijk in De Broodfabriek.

Hoe bereik ik de beursorganisatie tijdens het beursweekend?

Tijdens het beursweekend is de organisatie van het begin tot eind aanwezig. Wij zorgen ervoor dat we zichtbaar zijn op de beursvloer.
Mocht u dringende vragen hebben en u kunt ons niet vinden: mail dan uw vraag of verzoek naar: patchwork@de-broodfabriek.nl of bel de beursorganisator op de beurstelefoon. Dit nummer heeft u in de mailing ontvangen voorafgaand het weekend.

Het algemene kantoornummer is niet actief tijdens het beursweekend.

Waar kan ik terecht voor gevonden voorwerpen?

Tijdens uw bezoek aan De Broodfabriek, kunt u terecht bij de garderobe voor gevonden voorwerpen.
Deze vindt u bij de bezoekersingang.

Mocht het item op dat moment niet gevonden zijn, bel dan tijdens kantooruren naar De Broodfabriek op nummer: 070-3075900.

Vaak hebben wij op maandagochtend nog niet het volledige overzicht. Dit heeft te maken met dat de beursvloer nog niet volledig is afgebouwd. Wij noteren dan de melding en nemen contact met u op zodra we het gevonden hebben.

Wanneer mag ik gaan afbouwen?

Afbouwen kan zaterdag t/m 21:00 uur. De overige beursdagen mag u als standhouder tot 18:00 uur op de beursvloer verblijven.

Wat zijn de algemene voorwaarden?

Lees hier de algemene voorwaarden die wij hanteren binnen De Broodfabriek voor onze beurzen.

Annuleringsvoorwaarden

Natuurlijk gaan we er vanuit dat u aanwezig bent op de Patchwork & Quiltdagen. Toch kan er zich onverhoopt een situatie voordoen, waardoor u genoodzaakt bent uw deelname te moeten annuleren.

Om niet voor verrassingen komen te staan op het moment dat u gaat annuleren, leest u voordat u zich inschrijft deze voorwaarden nog eens rustig door:

ARTIKEL 17 – ANNULERING EN VERSTEK
1. De overeenkomst van deelname kan niet door de deelnemer eenzijdig worden gewijzigd of ingetrokken.
2. Indien de deelnemer door bijzondere omstandigheden verhinderd is van de door hem gehuurde ruimte gebruik te maken
kan hij middels een schriftelijk verzoek aan de organisator een aanvraag tot annulering indienen onder gehoudenheid tot
de betaling van naar annuleringsmaand gestaffelde annuleringskosten, onverminderd het recht de schadevergoeding te
vorderen, voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.
– Tot twee maanden voor de aanvang van het evenement: 25 %
– Tot een maand voor de aanvang van het evenement: 50 %
– Tot een 14 dagen voor de aanvang van het evenement: 100 %
– Tot een dag voor de aanvang van het evenement: 200 %
3. Eventueel resterende dagen binnen de maand waarin het verzoek tot annuleren wordt ingediend hebben geen naar de
dag percentueel matigende invloed op de staffeling zoals onder sub 2 van dit artikel genoemd.
4. De organisator stuurt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van de annulering.
5. Er is sprake van verstek in geval de deelnemer heeft verzuimd tot voor de eerste dag van opening van het evenement
een schriftelijk verzoek tot annuleren in te dienen bij de organisator.
6. In een geval van verstek laten gaan heeft de organisator het recht de overeenkomst van deelname zonder rechtelijke
tussenkomst onmiddellijk als ontbonden te verklaren waarbij de organisator recht heeft op het in lid 2 genoemde bedrag
van 200% van de reeds betaalde of verschuldigde huurprijs vermeerderd met in verband met zijn deelname te zijnen
behoeve door, of door tussenkomst van de organisator gemaakte kosten en aangegane verplichtingen en vermeerderd
met die kosten die gemaakt moeten worden om de gevolgen van zijn verstek voor wat betreft de open blijvende
standruimte om te bouwen of anderszins aan te passen.