De man van …

Geschreven door Martin Dijkstra

Het organiseren van een tentoonstelling

De Colorminds art quilt groep bestaat in 2023 10 jaar. En natuurlijk ontstond ergens vorig jaar om daar wat bijzonders mee te doen, zowel voor onze fans als voor onszelf.

Allerlei opties passeerden de revue en uiteindelijk ging de voorkeur uit naar het organiseren van een grote jubileum tentoonstelling in Nederland met een overzicht van alle series die gemaakt waren in de 10 jaar en nieuw werk uit het laatste jaar.

En zou het niet leuk zijn als ieder lid ook de kans kreeg om ander werk uit de eigen collectie te tonen. Ambitieus allemaal maar zeer aantrekkelijk als uitgangspunt.

Maar ja, denken is 1 en hoe dan? We waren nog maar in begin 2022 en de eerste verkenningen verliepen langzaam. Tijdens de Patchwork & Quiltdagen in Rijswijk in april 2022 kwamen we in gesprek met Jobina de Boer van de organisatie. We deelden onze ideeën m.b.t. de jubileum tentoonstelling en er ontstond een eerste discussie in hoeverre de organisatie ons kon supporteren bij onze wensen voor 2023.

Na wat mailwisselingen en uitwisseling van concepten en invullingen en ook een bezoek ter plekke werden we het eens over de uitwerking in algemene zin. Tijdens de P&Q dagen in april 2023 krijgt de Colorminds groep de Patria zaal ter beschikking. Deze zaal wordt dan toegevoegd aan het jaarlijkse expositiegebied en biedt de mogelijkheid om veel van onze wensen in te vullen.

Geweldig nieuws natuurlijk voor ons en iedereen was direct erg enthousiast hierover. Nu kan het echte voorwerk beginnen.

We moesten bepalen welke series in aanmerking komen voor de expositie. We willen graag een overzicht geven van de ontwikkeling van de groep en de individuen door de jaren heen, dus het doel is om het liefst alle series nog eenmaal te laten zien. En net als bij alle eerdere tentoonstellingen willen we in ieder geval ook nieuw werk kunnen tonen. Dus er is een nieuwe triade serie bedacht. En omdat we ook wat bijzonders wilden doen ter gelegenheid van het jubileum komt er een groepsquilt. Dat wordt een aaneengesloten quilt van 8 x (90 breed x 130 hoog), dus in totaal 720 cm breed, met overlopende kleuren van de kleurencirkel en de achtergrond en vervolgens een doorlopend abstract horizontaal figuur (door al gauw de XXL quilt genoemd als werktitel).
Als extra krijgt ieder lid een stelling van 6 meter ter beschikking om eigen werken te tonen die buiten de Colorminds scope vallen.

Voor de zaal moet een ontwerp komen van de stellingen, het lichtplan en de looppaden. Alles moet een optimale plek krijgen, de indeling van het hangplan moet logisch, functioneel, gezellig en uitnodigend zijn, etc. En ook nog eens uitvoerbaar zijn voor de organisatie. Het is gelukt en daarmee kunnen de volgende acties uitgezet worden.

Zo moeten de quilts natuurlijk opgehangen kunnen worden. We hebben als groep al jaren ons eigen ophangmateriaal beschikbaar, maar deze keer is de omvang van de tentoonstelling wel erg groot. En met ruim 130 quilts heb je dus minimaal 260 ophanghaken etc. nodig.

Bij quilts horen bordjes die minimaal duidelijk maken wie welke quilt gemaakt heeft en wat de titel is. In het verleden voegden we ook vaak teksten toe. Gevolg is dan weer dat je veel bordjes moet hebben, dus zowel om te maken (met plastificeren etc. behoorlijk veel werk) als ook om op te hangen (wat weer veel ruimte inneemt). Het plan is om de bordjes klein te houden en ergens centraal een naslagboek te maken voor wie in details geïnteresseerd is.

Gezien de omvang gaan we dit jaar de quilts ook nummeren en eigen gecodeerde labels geven, ook voor de bijpassende hoezen. Tijdens opbouw en afbouw helpen vaak veel mensen met weinig detailkennis en het is dan een hele klus om alles verdeeld  te krijgen en aan het einde verzameld te krijgen bij de juiste personen.

Bij alle activiteiten hoort een overkoepelende planning. Gemiddeld zijn de laatste 6 maanden voor de tentoonstelling al diverse mijlpalen bedacht met data erbij zodat ieder weet wat er allemaal moet gebeuren en wat van de individuen wordt verwacht op welk tijdstip.  Voor de dagen van de tentoonstellingen wordt een rooster opgesteld zodat er altijd een vaste bezetting van b.v. 3 personen is per dagdeel. Voor de Rijswijk tentoonstelling geldt overigens dat iedereen er in principe alle dagen gaat zijn.

Als groep komen we in de voorbereidingsperiode iedere 6 tot 8 weken bij elkaar om de laatste status en voortgang te bespreken, vorderingen van nieuw werk te tonen en vervolgacties af te spreken of te detailleren. Met de organisatie worden richting de feitelijke tentoonstelling details afgestemd en aangescherpt. Al met al een heerlijk dynamische tijd met een groot groepsgevoel.

Er zijn intussen afspraken gemaakt over de opbouw op woensdag 12 april 2023 en de afbouw op zaterdag 15 april. Zoals zo vaak helpen veel partners dan ook mee. En traditiegetrouw gaan we afloop met de hele groep inclusief partners ergens in de regio dineren. Altijd een feestelijk en memorabel moment.